پیام سپاهان
دو خط کتاب/باید چه‌جوری زندگی کرد؟
سه شنبه 4 خرداد 1400 - 03:35:23
پیام سپاهان - آخرین خبر /به سن مشخصی که می‌رسید تقریباً تمام سؤال‌هایی که ذهنتان را به خود مشغول می‌کند حول یک موضوع می‌گردد:
«باید چه‌جوری زندگی کرد؟»
بریت ماری اینجا بود 
فردریک بکمن

http://www.sepahannews.ir/fa/News/277625/دو-خط-کتاب-باید-چه‌جوری-زندگی-کرد؟
بستن   چاپ