پیام سپاهان
ارزش سهام عدالت، 2 خرداد 1400
دوشنبه 3 خرداد 1400 - 00:02:06
پیام سپاهان - ارزش سهام عدالت، روز جاری نیز با کاهش همراه بود.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، 2.6درصد کاهش یافت و ارزش سبد 532هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 10 میلیون و 213هزار تومان و 19 میلیون و 239هزار تومان رسید.
با احتساب این موضوع، ارزش 60درصد قابل فروش سبد 532هزار تومانی سهام عدالت به 6 میلیون و 127هزار تومان رسیده است.

http://www.sepahannews.ir/fa/News/277132/ارزش-سهام-عدالت،-2-خرداد-1400
بستن   چاپ