پیام سپاهان
زمان واریز حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان کشوری اعلام شد
جمعه 31 ارديبهشت 1400 - 01:11:06
پیام سپاهان - علی خدامی با بیان این مطلب افزود: تا عصر امروز (30اردیبهشت ماه) حقوق بازنشستگی به صورت کامل به حساب بیش از یک و نیم میلیون نفر ذینفع این صندوق واریز خواهد شد.

http://www.sepahannews.ir/fa/News/276198/زمان-واریز-حقوق-اردیبهشت-ماه-بازنشستگان-کشوری-اعلام-شد
بستن   چاپ