پیام سپاهان
نماینده مجلس:
بانک صادرات پیش قدم حمایت از تولید است
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400 - 01:12:35
پیام سپاهان - مصطفی نخعی درباره طرح حمایتی بانک صادرات از تولید و مانع زدایی گفت: مدیریت بانک صادرات باعث شده است که این بانک در بسیاری از امور فعال و پیش قدم باشد با وجود اینکه بانک صادرات دولتی نیست اما مسئولیت پذیری بسیاری در قبال جامعه و اقتصاد کشور دارد و مستقیم در این موارد ورود می کند.
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس بیان کرد: از بانک صادرات و سایر بانک ها انتظار می رود با درک درست شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و تاثیر شیوع بیماری کرونا بر کسب و کارها، در پروژه های تولیدی و عمرانی بیشتری مشارکت کنند تا چرخ تولید و اقتصاد کشور آسانتر بچرخد.

http://www.sepahannews.ir/fa/News/275734/بانک-صادرات-پیش-قدم-حمایت-از-تولید-است
بستن   چاپ