پیام سپاهان
نماینده مجلس:
بانک صادرات تسهیلات آسان را مدنظر قرار دهد
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400 - 01:12:30
پیام سپاهان - سیدجواد حسینی کیا در باره طرح محیا بانک صادرات در راستای مانع زدایی و حمایت از تولید گفت: بسیاری از کسب و کارها و واحد های تولیدی به دلیل کرونا و پیش از آن تحریم های ظالمانه متضرر و دربرخی موارد ورشکسته شدند.
وی ادامه داد: از آنجایی که بانک ها با هدف تامین منابع مالی واحد های تولیدی شکل می گیرند، انتظار می رود در زمینه حمایت از تولیدکنندگان آسیب دیده گام بردارند و بانک صادرات در این زمینه اقدام کرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کار خوبی است اگر بانک صادرات این مشاغل را شناسایی و برای احیای آنها تسهیلاتی ارائه دهد، بیان کرد: بانک صادرات باید تسهیلات آسان و ویژه برای تولیدکنندگان قرار دهد تا به جایگاه اصلی خود برسد.

http://www.sepahannews.ir/fa/News/275733/بانک-صادرات-تسهیلات-آسان-را-مدنظر-قرار-دهد
بستن   چاپ