پیام سپاهان
نماینده مجلس:
بانک صادرات سهم خود در خودتکایی را اجرایی کند
پنجشنبه 30 ارديبهشت 1400 - 01:12:27
پیام سپاهان - جعفر قادری در باره طرح محیا بانک صادرات در راستای مانع زدایی و حمایت از تولید گفت: در شرایط سخت اقتصادی انتظار می رود که بانک ها به عنوان تامین کننده اصلی منابع مالی برای واحد های تولیدی وارد میدان شوند و بانک صادرات به خوبی این مهم را اجرایی کرده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار داشت: از این رو لازم است که بانک صادرات برای بهبود طرح حمایت از تولید بازنگری به سودهای دریافتی داشته باشد تا بتواند در مسیر خود به موفقیت بیشتری دست پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به بانک صادرات توصیه می شود با مشتری ها بهتر مدارا کند، از واحد های تولیدی حمایت بیشتری کرده و در زمینه خود اتکایی و موفقیت کشور سهم بیشتری به خود اختصاص دهد.

http://www.sepahannews.ir/fa/News/275732/بانک-صادرات-سهم-خود-در-خودتکایی-را-اجرایی-کند
بستن   چاپ